Docent Protocollaire Hulpverlening

Sinds kort ligt de focus ook op het opleiden van zelfstandig docenten incidentmanagement. Dit omdat er meer en meer vraag komt naar docenten die met passie en inhoud mensen willen leren hoe ze moeten handelen in noodsituaties. In tegenstelling tot bijv. een kaderopleiding is dit dan ook een beroepsopleiding op het niveau van MBO/HBO. Bedoeld voor diegene die wil leren om als zelfstandig protocollair docent/ondernemer aan de slag te gaan in de boeiende wereld van de hulpverlening waarin ontwikkelingen elkaar soms snel opvolgen. Tevens leer je hoe je dit in een bedrijfsvorm giet en krijg je toegang tot een speciale database waarin lessen worden opgeslagen. Ook werken we als docenten veel samen en kun je op elkaar terugvallen.

Lees verder

Hulpverlenerspas.nl

Een van de zaken waarmee we ons ook intensief bezig houden is een database voor alle hulpverleners, ook diegene die nog niet zover zijn. Zij kunnen zich registreren bij hulpverlenerspas.nl. Een centrale databank die inzichtelijk maakt welke geaccrediteerde opleiding(en) iemand heeft genoten en wat daarvan de status is. Oftewel: heeft een persoon wel geldige papieren. Dit is uniek in Nederland.

Lees verder

Veldnorm

Op 1 maart 2019 is de Veldnorm ingevoerd in de evenementenwereld. Een handvest waarin nauwkeurig wordt opgesomd hoe of dat medische hulpverlening bij evenementen vorm gegeven dient te worden. We zijn er trots op dat we als enige in Nederland een complete methodiek (basis en advanced) hebben die mensen opleid tot categorie 2 en 3 hulpverlening conform de kaders genoemd in deze Veldnorm. Op dit moment wordt deze leerlijn door de Stichting SEHN landelijk ingevoerd en gaan we ook andere docenten hiervoor opleiden en begeleiden.

Bekijk de cursussen