Beroepsopleidingen

Het verschil tussen simpele EHBO- en BHV-lessen en beroepsonderwijs lijkt ver uiteen te liggen. Wat is daarin nou het verschil? Bij beroepsonderwijs wordt aangesloten bij de vooropleiding die iemand heeft gehad, niet één vaststaand programma waarin alle cursisten worden samengebracht met als doel om snel klaar te zijn. Waarom zou je leren over de vele gevaarlijke stoffen als je elke dag met kinderen werkt? Of de apothekersassistent die moet leren hoe je een gevaarlijke situatie op de weg aanpakt? Kortom, beroepsonderwijs moet aansluiten op datgene waar je dagelijks mee van doen hebt!

Dit is dan ook het verschil tussen Meducare en andere aanbieders. Wij brengen vakbroeders bij elkaar en gaan door met wat we geïnventariseerd hebben als beginsituatie. De jaren erna bouwen we dan door op die kennis en ervaringen, brengen nieuwe ontwikkelingen in en toetsen het geleerde zodat cursisten niet alleen “bevoegd” maar ook “bekwaam” worden!